عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیش از آغاز بیست‌و‌دومین اجلاس سازمان همکاری‌ شانگهای یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران نزد این...

اعضای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای سند آغاز روند عضویت ایران در این سازمان را امضا کردند. روسیه که...

ایران سال‌هاست که خواهان عضویت در سازمانی‌ست که از آن به عنوان «ضد ناتو» یاد می‌کنند. چین وعده حمایت...

از سال ۲۰۰۸ ایران در انتطار است. چین اما به دلیل اختلافش با روسیه عضویت دائم ایران را مدام...