عضو هیات مرگ

زمانه برای بررسی دستاوردهای جنبش دادخواهی در داخل و خارج از ایران در طول یک سال گذشته، پرسش‌هایی را...

ابراهیم رئیسی، عضو "هیات مرگ" تصمیم‌گیرنده درمورد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، نقش خود در کشتار زندانیان...

جمعی از ایرانیان ساکن هلند، آلمان و بلژیک همزمان با مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی و در حمایت از اعتراضات...

تهران می‌گوید بعد از اتمام فرآیند انتقال دولت آمادگی لازم برای حضور در مذاکرات وین را به دست...

روحانی نیز همان حرف‌های ظریف را زد. در پرده و بدون نام بردن مستقیم از علی خامنه‌ای گفت که...

وعده‌های اقتصادی رئیسی (عضو هیات مرگ) برای محقق شدن نیاز به پول و درآمد دارد. اقتصاد ایران در شرایط...