فدرالیسم

میثم بادامچی – موضع زنده‌یاد رضا براهنی در مورد حقوق اقوام نیاز به بررسی انتقادی دارد. این نوشته نکته‌هایی...

زمانه در آستانه روز مبارزه با تبعیض نژادی، برای بررسی برخی از برخوردهای تبعیض‌آمیز با اتنیک‌ها در ایران و...

پدرام در مقام یک سیاستمدار افغانستان می‌گوید دو نیروی اصلی به عنوان تصمیم‌گیرندگان و مجریان، عامل فروپاشی افغانستان بودند:...

میثم بادامچی – این مقاله با نظر به نمونه شهر ترکی-کردی نقده کوشش می‌کند نشان دهد که درک‌های ساده‌نگرانه...

میثم بادامچی - اجماع بر سر احترام به حقوق بشر و دموکراسی، و نبود دغدغه امنیتی: اینها از نظر...

میثم بادامچی – در این نوشته درباره برخی نکات مقاله‌ای از ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی و مرجع در...

میثم بادامچی – این مقاله مدخل بحث درباره دیدگاه کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی درباره حقوق اقلیت‌هاست. خوانش دیدگاه او...

برخی از فعالان گروه‌های قومی در ایران بر این باورند که ایران به‌عنوان کشوری متشکل از اتنیک‌ها و اقلیت‌های...

مهرداد درویش پور − حفظ یکپارچگی دمکراتیک ایران در گرو روی کارآمدن نظامی دمکراتیک و گام برداشتن در راستای...

کامران متین هشدار می‌دهد: «فهم تک‌بنیادی از دولت‌ـ‌ملت ایران که بین رژیم و بسیاری از نیروهای اپوزیسیون مشترک است،...

مهتاب دهقان − دو رویکرد متفاوت: اگر تغییر در کنفدراسیون شمال سوریه برپایه ابتکار عمل مردمی است، تغییر در...

ساسان امجدی – این مقاله در نقد دیدگاه محمدرضا نیکفر در نوشته‌ای از او است که با عنوان ...

امین سرخابی – این مقاله نقدی است بر نوشته محمدرضا نیکفر با عنوان «ناسیونالیسم، حق تعیین سرنوشت و فدرالیسم»...

محمدرضا نیکفر − این نوشته از نقد ناسیونالیسم می‌آغازد و سپس به بحث مشخص دموکراسی و حقوق اقوام می‌پردازد....

برخی سلطنت‌طلبان به رضا پهلوی هشدار دادند که اگر انتقادهای آنها را در مورد «ملی‌گرایی، تمامیت ارضی و یک...

محمدرضا نیکفر − این یادداشت بر آن است که دو چیز ظاهرا بی‌ربط را به هم ربط دهد: خروج...

میثم بادامچی − این نوشته به جنبه سیاسی و عملی چندفرهنگ‌گرایی می‌پردازد. در ایران بنا به دلایل گوناگون گفت‌وگو...

• چرا کردهای سوریه تأکید ویژه‌ای بر لزوم برپایی یک نظام فدرالی در سوریه دارند؟ آنها از تهدیدات ترکیه علیه...

احزاب، گروه‌ها و نمایندگان گروه‌های اتنیکی و مذهبی با اکثریت آرا به برقراری سیستمی فدرال در غرب کُردستان و...

«فدراسیون شمال سوریه» – به‌عنوان حکومتی دمکراتیک - هنوز به‌صورت رسمی از سوی کردهای سوریه اعلام نشده است اما...