فرزانه چخماق ساز

هم‌راستا با طرح توسعه حرم شاهچراغ در شیراز، بی‌توجهی به بافت تاریخی شهر ادامه دارد. عکس: فرزانه چخماق ساز

پروانه ساخت هتل آسمان در بافت تاریخی شیراز با استفاده از رانت صادر شده است. حالا با گذشت نزدیک...

در کشوری گرم و نیمه‌خشک مانند ایران که سالهاست از خشکسالی رنج می‌برد، تمرکز روی خودکفایی در تولیدات کشاورزی...

بسیاری از استان‌های ایران در سال جاری با کمبود بارندگی بی‌سابقه روبرو هستند. خشکسالی شدید که در نیم قرن...