فرهاد فروغی

چرا فوتبال به یکی از مهمترین پدیده‌های اجتماعی تبدیل شده است؟ آیا آن طور که برخی می‌گویند فوتبال تنها...

نگاه دقیق به وضعیت جامعه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد فاصله اعتراضات و تظاهرات خیابانی مردم کاهش چشمگیر یافته...

موضوع حذف ارز ترجیحی و تصمیم دولت برای حذف یارانه پرداختی به شکل فعلی برای برخی اقلام از جمله...