ف. دشتی

ف. دشتی – خانه به عنوان درون یعنی چه؟ امروز درون و بیرون چه ربطی به هم دارند؟ از...

ف.دشتی− این نوشته درباره عبدالرزاق قورنح/گورنا و آثار اوست. مروری می‌کنیم بر برخی از رمان‌هایش با توجه به تجربه‌ی...

عبدالرزاق قرنح − وقتی شروع به نوشتن کردم، آن زندگیِ گمشده بود که درباره اش می‌نوشتم، آن مکان گمشده...

ف.دشتی − در کانون توجه اشکلار قساوت قرار دارد، به عنوان بدترین بدی. او در برابر آن به شجاعت...

ف.دشتی − مهاجرت، دیاسپورا و مسائل مربوط به آنها پیش از ورود به جهانِ عبدالرزاق قرنح

ف.دشتی − دائما در گوش ما خوانده اند: "خودت باش! " سوژه‌ی مخاطب این فرمان کیست؟ منِ مورد نظر...

ف.دشتی − از یک طرف، ما فرزند ادیپال را داریم که در فکر برداشتن پدر از سر راه خود...

نویسنده شیلیایی با توجه ویژه به کودتای شیلی قرائتی متفاوت از حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر به دست می‌دهد و...

ف. دشتی – پدر چه جایگاهی دارد؟ ریشه پدرسالاری چیست؟ بررسی موضوع از دیدگاه‌های مختلف. در بخش اول این...

ف. دشتی – تأملاتی درباره رفاقت در زمانه عسرت. حلقه‌ی دوستان همان طور که موریس بلانشو می‌گوید برعکس جماعات...

ف. دشتی – جنایات خانم و آقای خرمدین آن سوی پهنه فهم قرار می‌گیرند، چون اعمالی هستند به شکلی...

این ترجمه گفتاری انتقادی از اسلاوُی ژیژک، فیلسوف و روانکاو و منتقد فرهنگی، درباره جنبش #MeToo است. اکنون که...

ف – دشتی: در فیلم «بعد از تو» به کارگردانی و نویسندگی فرهاد نجفی تمنای زنانه در زیر چرخ...

ف.دشتی – خانه چیست؟ خانه کجاست؟ حوزه‌ی‌ تعلق و خودخواهی است، یا جایی برای پناه دادن و پذیرایی کردن،...

تئودور آدورنو − هر بحثی درباره آرمان‌های تعلیم و تربیت بدون توجه به این آرمان که هرگز نباید دوباره...

ف. دشتی − چگونه می‌شود که مرگ برخی مرگ به شمار نمی‌آید؟ سوگواری‌های برگزار نشده‌ی قربانیان تاریخ، جهان را...

جودیت باتلر - یک تخیل جدید لازم است، یک تخیل مساوات طلبانه که وابستگی متقابل زندگی‌ها را دریابد.

ف. دشتی - از همان آغاز نویسنده ما را با دیالکتیک جهان برون و درون روبرو می‌کند و...

ف. دشتی – چرا آرمان‌گرایی نه جرم است نه مضحک، بلکه شجاعت است و آزادی در اندیشه، اندیشهٴ بدون...

اوتوپیا چیست؟ بحثی میان ارنست بلوخ و تئودور و. آدورنو در باره ناسازی‌های اشتیاق اوتوپیایی. ترجمه ف.دشتی