قاضی ربیحاوی

در نمایشنامه «تراژدی یک سلطنت»‌ شاهی را می‌بینیم دودل و همواره متزلزل، با اعتقادهای مذهبی و گاه خرافی، بی‌اعتماد...

در «تراژدی یک سلطنت»، شاه در قامت یک جوان ساده‌لوحِ و بی‌اراده ظاهر می‌شود. او ظاهرا خیلی چیزهایی را...

ذهنیت آسیب‌دیده بسیجی‌ها، آوارگان جنگی، تأثیر جنگ بر زندگی کارمندان و بر ذهن روشنفکران. در این مستند آوایی به...

روزبه جورکش ــ آواره‌‌های جهانِ داستانیِ قاضی ربیحاوی آوارگی را می‌پذیرند اما نوک پیکان اعتراضات‌شان را هیچ‌وقت به آن...

تراژدی ۴ دقیقه‌ای که قاضی ربیحاوی نوشته و به شکل رادیویی کارگردانی کرده درباره مشکلات اجتماعی کودکانی‌ست که پدرشان...

محمد تنگستانی – بهترین ترجمه از نمایش برنارد شاو روی صحنه رفت. با ابراهیم گلستان، مترجم و قاضی ربیحاوی،...

آقا من غریبم و کسی غیر از شما ندارم. زبونم لال خدا می‌دونه که من هم سهمی داشتم در...