قاچاق چوب

جنگل‌تراشی و قاچاق چوب در فقدان قوانین سخت‌گیرانه در حال نابودکردن جنگل‌های بلوط زاگرس است. شهرام موصلچی دراین‌باره با...

فشار گروه‌های مافیایی، دست‌اندازی به منابع جنگلی، کمبود نیروهای حفاظتی و ناکارآمدی قوانین موجود موجب شده تا سالانه بخش...

سرهنگ علی عباس‌نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران گفت: «در سال ۹۹ حجم کشفیات چوب...

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌های ایران برخورد قضایی با قاچاقچیان چوب را ناکافی می‌داند و می‌گوید: باید برخوردهای قضایی...

علی‌رغم وجود قانون‌های بازدارنده،‌ معضل قاچاق خاک و چوب محیط زیست ایران را تهدید می‌کنند

فشار گروه‌های مافیایی، دست‌اندازی به منابع جنگلی، کمبود نیروهای حفاظتی و ناکارآمدی قوانین موجود باعث شده تا سالانه بخش...

بیتا عادل‌خانی - نابودی یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی برای ایران...

برداشت بی رویه، یک میلیون هکتار از جنگل‌های شمال ایران را نابود کرده، اما نمایندگان مجلس با طرحی ۵...