قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

واکنش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی به صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه وضعیت جقوق بشر در ایران...

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیش از این در آبان‌ماه این قطعنامه را تصویب کرده بود. این قطعنامه...