قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیش از این در آبان‌ماه این قطعنامه را تصویب کرده بود. این قطعنامه...

این نهادها در بیانیه خود، گزارش‌هایی از موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران داده‌اند که مواردی نظیر اعمال...