مادران کودکان معلول

کارشناسان گفته‌اند نگهداری یک کودک اوتستیک برای هر خانواده سالی ۱۳ تا ۱۸ میلیون هزینه دارد اما والدین یک...

در یک خانواده که کودکی توانخواه وجود دارد، کدامیک از پدر و مادر مسئولیت بیشتری دارند؟ چرا پدران سهم...

آرزو، خیلی دوست داشت بچه‌دار شود اما سنگ بزرگی پیش پای او قرار گرفت. در سه سالگی فرزندش ...