ماهشهر

سخنگوی اتحاديه کارگران قراردادی و پتروشيمی بندر امام می‌گويد از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی «فشار بر...

بيش از هزار کارگر “پتروشيمی

بمبی که قرار بود در

به گفته مسئولان سازمان محیط زیست ایران، ورود مواد سمی از مجتمع پتروشیمی امام به خور موسی دلیل مرگ...