مجله نیچر

میزان غلظت متان در سطح جهانی به‌شدت افزایش یافته و برخی پژوهشگران نگران هستند که این افزایش سریع به...

از زمان ظهور انسان متمدن تا کنون، زمین این‌چنین گرم نبوده. علت اصلی آن انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از...

سال ۲۳۰۰ دمای سیاره زمین چند درجه خواهد بود؟ مجله علمی نیچر در پژوهش اخیر خود اعلام کرد با...