محمد کشاورز

محمد کشاورز «ذات داستان را معطوف به دموکراسی می‌داند» و می‌گوید «امکان خلاقیت در وضعیت بسته به ظاهر امکان‌پذیر...

داستان طبیعت بی‌جان مقابله‌ای است با روح زدایی از طبیعت. در این داستان انسان دارای شعوری است که از...

امور روزمره در داستان‌های اخیر محمد کشاورز به ماجراهای غیر قابل پیش‌بینی بدل می‌شوند. گفت‌وگویی با این نویسنده ایرانی...

قرار است روز خوشی برای یک خانواده متعارف ایرانی در آغوش طبیعت رقم بخورد. اما با آزارکامی میزبان، روز...