مسعود مصاحب

خواسته عمده و اصلی اعتصاب‌کنندگان، رعایت حقوق زندانیان سیاسی و آزادی فوری آنها با تأکید بر زندانیان دوتابعتی است....

درمیان صدها زندانی سیاسی و عقیدتی و معترضینی که در زندان‌های ایران محبوس‌اند بیش از ده زندانی با تابعیت‌...

شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی در پرونده مسعود مصاحب،‌ شهروند دوتابعیتی ایرانی-اتریشی محبوس در زندان اوین...

خانواده‌های این زندانی در حالی نامه اعتراضی خود را منتشر کرده‌اند که اتریش در روزهای اخیر میزبان برگزاری دور...

کامران قادری و مسعود مصاحب، دو شهروند ایرانی-اتریشی که در زندان اوین به سر می‌برند، به ویروس کرونا مبتلا...