مسلمان

بنابر اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، ویزای متقاضیان از کشورهایی که پیش از این تحت ممنوعیت سفر...

فرمان بایدن علاوه بر آن که ممنوعیت‌های قبلی را لغو می‌کند به افرادی که فرم تقاضای مهاجرت‌شان به واسطه...

در به‌روزشده‌ترین دفترچه راهنمای آموزشی برخود با جرایم ناشی از تنفر، دولت فدرال آمریکا خشونت به اقلیت‌های سیک، هندو...