مصرف سیگار

در سال‌های اخیر شمار افراد سیگاری در میان جمعیت بزرگسال در سراسر جهان کاهش یافته است. در گزارشی که...

دانمارک از برنامه‌هایی برای جلوگیری از مصرف دخانیات در میان نسل‌های آینده پرده‌برداری کرد. دولت دانمارک در نظر دارد...

سیگار کشیدن همچنان یکی از خطرات اصلی مرگ افراد در جهان است. نشریه هفتگی «لنست»، یکی از قدیمی‌ترین و...

پزشکان هلندی می‌خواهند هزینه‌های دادگاه شکایت بر علیه چهار شرکت دخانیات هلند را بپردازند.

علی‌اکبر سياری، معاون بهداشتی وزير بهداشت از پایین آمدن سن مصرف سیگار به ۱۷ سال خبر داد و گفت...