معین محمدی

معین محمدی، شهروند بهایی ساکن یزد، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری‌اش در توئیتر از احضار خود به...