ناامنی غذایی در ایران

«جلال الدین میرزای رزاز» دبیر انجمن تغذیه ایران به ایلنا گفته به صورت کلی و به دلیل تحریم‌‌ها و...

در ایران حدود ۳۰ میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می‌کنند. به سبب گرانی و تورم مواد پروتئینی...

کرونا، گرانی، تغییرات آب و هوایی و خشکسالی در کنار عوارض تحریم، ایرانیان را با خطر سوءتغذیه روبه‌رو کرده...

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرده هشت استان کشور با #ناامنی_غذایی روبه‌رو هستند. او از هفت...

تورم و افزایش قیمت‌ها سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و نیمی از استان‌های ایران در وضعیت ناامنی غذایی قرار...