نظرسنجی

۸۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که ایران نظام دموکراتیک می‌خواهد و در مقابل ۱۴ درصد معتقدند در ایران امروز...

نظام‌های دموکراتیک کاراتر هستند یا نظام‌های اقتدارگرا؟ کدام نظام سیاسی زیر را برای ایران ترجیح می‌دهید؟

نظرسنجی زمانه: آیا مجتبی خامنه‌ای پس از مرگ پدر جانشین او خواهد شد؟ نظر شما در مورد احتمال جلوس...

آیا سبک زندگی مردم در سال‌های اخیر تغییری بنیادی کرده است؟ نظر شما در مورد دخالت حکومت در تعیین...

بحث‌های جاری در مورد آینده نظام سیاسی ایران تا چه حد فراگیر شده‌اند؟ چه کیفیتی دارند؟ آیا راهگشای آینده‌اند؟...

نظر شما در مورد حذف ارز ترجیحی چیست؟ اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و آنچه دولت «واقعی کردن قیمت‌ها»...

نظر شما در مورد مطالبات معیشتی و صنفی کارگران و سازماندهی آنها برای پیگیری این مطالبات چیست؟ کدامیک ریشه اصلی...

۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که موقتی، فری‌لنس و خویش‌‌فرما شدن روزافزون کارها نشانه استثمار بیشتر نیروی کار است....

۸۵,۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند قانون جزا باید سکولار باشد و قوانین شرعی نباید در آن دخالت...

نظر تان در مورد وضعیت کار و معیشت کارگران شاغل در این پلتفرم‌های ارائه خدمات آنلاین مانند اسنپ چیست؟...

نظرتان درمورد مبنا و کارکرد اجتماعی قوانین فقهی مندرج در قانون مجازات اسلامی چیست؟ آیا به نظر شما این...

۸۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند قوانین موجود نقش «زیاد»‌ یا «خیلی زیادی» در زن‌کشی‌ها دارند. ۴۲ درصد متعقد اند...

آیا در سالهای اخیر زن‌کشی‌ها افزایش یافته است؟ ریشه‌ اصلی زن‌کشی‌ها را چه می‌دانید؟ نقش اسلام در خشونت...

۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند که مخالف سیاست‌ هسته‌ای ایران هستند. همچنین به نظر ۸۰ درصد بر...

نظر شما درباره برنامه هسته‌ای ایران چیست؟ برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است یا هدفی تسلیحاتی دارد؟ نتیجه مطلوب شما...

نظر شما در مورد اعتراضات معلمان چیست؟ چه قدر در جریان این اعتراضات هستید؟ در مورد افق اعتراضات مربوط به...

نظر شما درمورد عوامل و نمودهای خشونت علیه زنان چیست؟ عرف و قانون، هر یک، در زن‌ستیزی موجود چه سهمی...

پس از خامنه‌ای، چه رخ خواهد داد؟ چه کسی بر تخت قدرت خواهد نشست؟ آیا دوران انتقال قدرت پس...

۶۱ درصد مخاطبان زمانه گفته‌اند «به‌هم‌ریختگی و سوء‌مدیریت و فساد» در دوران ابراهیم ‌رئیسی نسبت به دوره دوم ریاست‌جمهوری...

پیش‌بینی شما از وضعیت تورم، اشتغال و شکاف طبقاتی در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی چیست؟ آیا تحریم‌های اقتصادی لغو خواهد...