نظرسنجی زمانه

نظرسنجی زمانه ــ ارزیابی شما از شرایط امکان و عدم امکان اعتصاب‌های بزرگ کارگری چیست؟ آیا به نظرتان احتمال...

نظر شما درباره دور اخیر اعتراض‌ها در ایران چیست؟ آیا این اعتراض‌ها تداوم خواهد داشت؟ آیا جمهوری اسلامی در...

نظام‌های دموکراتیک کاراتر هستند یا نظام‌های اقتدارگرا؟ کدام نظام سیاسی زیر را برای ایران ترجیح می‌دهید؟

نظرسنجی زمانه: آیا مجتبی خامنه‌ای پس از مرگ پدر جانشین او خواهد شد؟ نظر شما در مورد احتمال جلوس...

۶۰,۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه معتقد اند که «جمهوری اسلامی در حال سقوط است.» در مقابل، ۱۷,۵ درصد...

آیا سبک زندگی مردم در سال‌های اخیر تغییری بنیادی کرده است؟ نظر شما در مورد دخالت حکومت در تعیین...

بحث‌های جاری در مورد آینده نظام سیاسی ایران تا چه حد فراگیر شده‌اند؟ چه کیفیتی دارند؟ آیا راهگشای آینده‌اند؟...

۶۶ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه با سیاست حذف ارز ترجیحی مخالف اند. ۸۳,۵ شرکت‌کنندگان فکر می‌کنند که اجرای...

نظر شما در مورد حذف ارز ترجیحی چیست؟ اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و آنچه دولت «واقعی کردن قیمت‌ها»...

نظر شما در مورد مطالبات معیشتی و صنفی کارگران و سازماندهی آنها برای پیگیری این مطالبات چیست؟ کدامیک ریشه اصلی...

۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که موقتی، فری‌لنس و خویش‌‌فرما شدن روزافزون کارها نشانه استثمار بیشتر نیروی کار است....

۸۵,۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند قانون جزا باید سکولار باشد و قوانین شرعی نباید در آن دخالت...

نظر تان در مورد وضعیت کار و معیشت کارگران شاغل در این پلتفرم‌های ارائه خدمات آنلاین مانند اسنپ چیست؟...

دو نظرسنجی کنونی و پیشین زمانه به زن‌کشی و ریشه‌های آن در ایران پرداخته اند. در نظرسنجی پیشین مخاطبان...

نظرتان درمورد مبنا و کارکرد اجتماعی قوانین فقهی مندرج در قانون مجازات اسلامی چیست؟ آیا به نظر شما این...

آیا در سالهای اخیر زن‌کشی‌ها افزایش یافته است؟ ریشه‌ اصلی زن‌کشی‌ها را چه می‌دانید؟ نقش اسلام در خشونت...

۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند که مخالف سیاست‌ هسته‌ای ایران هستند. همچنین به نظر ۸۰ درصد بر...

نظر شما درباره برنامه هسته‌ای ایران چیست؟ برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است یا هدفی تسلیحاتی دارد؟ نتیجه مطلوب شما...

بیش از ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان خوشبین نیستند که خواسته معلمان (در خصوص لایحه رتبه‌بندی) تحقق یابد. درعین حال،...

نظر شما در مورد اعتراضات معلمان چیست؟ چه قدر در جریان این اعتراضات هستید؟ در مورد افق اعتراضات مربوط به...