نقد ادبی

کنعان مختار − در این مقاله قصد دارم به میانجی نقد رهیافت‌های مؤلف‌محور و خواننده‌محور به شکل غیر مستقیم...

جُنگ اصفهان مثل هر حرکت ادبی-فرهنگی دیگر از سر یک نیاز به راه افتاد. در سال‌های چهل خورشیدی واقعا...

انقطاع نسل‌ها در پیچ و خم تاریخ به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی که نقد ادبی در ایران را...

پرتو نوری‌علا می‌گوید هستیِ نقد، وابسته به هستیِ رمان، داستان، شعر و سایر هنرهاست. به همین دلیل ممکن است...

مجید نفیسی شاعر و پژوهشگر اهل اصفهان می‌گوید: نسبی‌گرایی فرهنگی که همراه با مکتب پسانوگرایی در ایران پس از...

محمد کشاورز «ذات داستان را معطوف به دموکراسی می‌داند» و می‌گوید «امکان خلاقیت در وضعیت بسته به ظاهر امکان‌پذیر...

شیریندخت دقیقیان – در این نوشته پس از طرح نکاتی درباره نقد نو از دید رولان بارت، به مفهوم...

شیریندخت دقیقیان – این نوشته به معرفی نقد نوگرای رولان بارت اختصاص دارد. پس از معرفی، نمونه‌ای از این...

جامعه ادبی ایران تحت تأثیر رویدادها و بحران‌های اجتماعی با پدیده تازه‌ای مواجه شده است. به تعبیر حسین آتش‌پرور...

بازار کتاب جهانی پذیرای بیشتر شدن نام و شمار کتاب‌هایی است که به چهره‌های داستانی و ادبی پرداخته‌اند. یک...

نقد می‌تواند موجب شود ادبیات از سطحی‌نگری، تقلید، تکرار و... رهایی یابد. ادبیات نیز می‌تواند باعث پویایی و تحول...

حمید فرازنده - برای بلوم ادبیات بیش از آنکه مقوله‌ای در خدمت فرهنگ باشد، خالص‌ترین شیوه‌ی نگاه کردن به...

محمدرفیع محمودیان – با درگذشت هارولد بلوم آمریکا یکی از پرآوازه‌ترین منتقدان ادبی خود را از دست داد. یادداشتی...

شیرین کریمی - «برای کسی که می‌نویسد فکرکردن درباره جنسیت خود مخرب است. زن بودن یا مرد بودن به‌صورت...