هایدگر

م. مهاجر – این مقاله قدیمی به قلم والنتینو گراتانا (فیلسوف مارکسیست ایتالیایی) از آثاری است که در دهه...

محمدرضا نیکفر −موضوع این مقاله‌که پیشتر در کتاب "جست‌وجوی خرد و آزادی"، ارجنامه دکتر عزت الله فولادوند چاپ...

مهرداد پارسا – ایده "تفکر ضعیف" واتیمو ابزاری است برای نشان دادن شکاف‌‌‌های هر گونه جهان بینی بنیادگرایانه که...

آدونیس مهم‌ترین شاعر زنده جهان عرب است. هنگام پرسش ‌و پاسخ در باره افول فرهنگ اسلامی، به کشورهای غربی...

ایرج قانونی − با توجه به این درک درست از فلسفه و نسبت حیاتی یافتن بیش از پیش آن...

سام محمودی سرابی − ترجمه دشواری‌های مفهومی‌ـ‌زبانی آثار هایدگر در زبان فارسی، مترجم را با چه مسائلی و مشکلاتی...

سام محمودی سرابی – مقصود هایدگر از "موضع متافیزیکی بنیادی" چیست؟ تفکر فیلسوف بنیاداندیش چه ویژگی‌هایی دارد؟

سام محمودی سرابی – در بخش دوم گفت‌وگو با ایرج قانونی، مترجم اثر اساسی هایدگر درباره نیچه به برداشت...

سام محمودی سرابی − گفت‌وگوی پیش‌رو، به مناسبت انتشار مجلد دوم کتاب نیچه اثر مارتین هایدگر با مترجم...