واقعه سیاهکل

۱۹ بهمن ۱۳۴۹، یک گروه کوچک چریکی به یک پاسگاه ژاندارمری در شهرستان سیاهکل حمله کردند و این آغاز...

ناصر مهاجر، سیاوش رنجبر دائمی - در پنجاه سالگی سیاهکل، پژوهشگر تاریخ نسبت به بسیاری از سویه‌های تکاپوی‌ چریک‌‌های...

مهدی فتاپور - این مطلب کوششی است برای پاسخگویی به این سوال که جنبش روشنفکری و دانشجویی ایران در...

محمدرضا نیکفر - این نوشته به یک ویژگی فکر بنیان‌گذار جریان فدایی می‌پردازد. نوشته با تفسیر چند متن برمی‌نهد...

جنبش فدائی گرچه قادر نشد طبقه کارگر و دهقانان را بسيج و به سوی خود جلب کند، اما توانست...

پروین (فخری) شهبازی در پاسخ به سوال‌های زمانه از ساختار اجتماعی-اقتصادی سیاهکل پیش از حمله چریک‌ها به پاسگاه ژاندارمری...

علی کشتگر-مهمترین هدف بنیانگذاران جنبش فدائی تولد و شکل‌گیری یک جریان چپ خلاق و مستقل از قطب‌های جهانی بود.

پیمان وهاب‌زاده در پاسخ به پرسش‌های زمانه از اودیسه چریکی فداییان خلق می‌گوید و روند شکل‌گیری و دینامیسم...

حماد شیبانی از خلال اسناد سیاسی و آثار فرهنگی، فضای محلی و جهانی‌ای را بازسازی می‌کند که در آن...

فریبرز سنجری ــ سیاهکل نشان داد که یک گروه کوچک می‌تواند با بزرگترین ماشین‌های جنگی به مقابله برخیزد و...

از خودآئینی آغازین حرکت چریکی تا بحران هویت ایدئولوژیک فداییان در ۱۳۵۷ به قلم اکبر معصوم‌بیگی.

مجید عبدالرحیم‌پور با تکیه بر تجربه زیسته خویش و با نگاهی نقادانه از فراز و فرودهای فدائیان از...

فرج سرکوهی ــ «جنبش فدائی» یا «مبارزه مسلحانه چریکی» یا «جنبش چپ نو ایران»، یا هر نامی که بدان...

نسیم خاکسار ــ حادثه سیاهکل، نبردی کماندویی از سوی یک عده جوان شورشی نبود که به پاسگاهی حمله...

اصغر ایزدی از سه آموزه حرکت چریکی فدائیان می‌نویسند که می‌توانست سرنوشت چپ‌گرایان را پس از انقلاب تغییر دهد:...

مریم سطوت ــ در تیم‌های چریکی تعداد زیادی از دخترهای فدائی به‌عنوان مسئول تیم برگزیده شدند. دو تن از...

بهزاد کریمی با نگاه به «جزوه بهاری» پویان، «جزوه پاییزی» احمدزاده و نقدهای جزنی متاخر بر «جزوه پاییزی»، فصل...

رقیه دانشگری از جوانان روشنفکر و پژوهشگری می‌نویسد که در تبریز در اواخر دهه ۴۰ اسلحه به دست...

نقی حمیدیان- هدف بلاواسطه‫ چریکها از حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در ۱۹ بهمن ۴۹ نه برانگیختن توده‫ها...

گروهی از فعالان چپ‌گرا در ایران چهل و هشتمین سالگرد واقعه سیاهکل را در بهشت زهرای تهران گرامی داشتند.