والتر بنیامین

۱۵۱ سال پیش در چنین روزهایی، کمون پاریس به خاک و خون کشیده شد. «پروژه پاساژها»ی والتر بنیامین معرف...

چرا جمهوری اسلامی نهادهای نهادهای فرادولتی را تأسیس کرد؟ کارکرد آن‌ها چیست و چرا تمرکز قدرت در این...

نسترن بیابانی − موضوعِ این مقاله مقایسه این دو مفهوم و ارتباطِ آن‌ها هم از لحاظِ نظری و هم...

بر کسی پوشیده نیست که صنعت مُد در معنای مرسوم‌اش با شعار «بیش‌تر مصرف کن» چگونه محیط‌زیست، زندگی...

ف.دشتی – خانه چیست؟ خانه کجاست؟ حوزه‌ی‌ تعلق و خودخواهی است، یا جایی برای پناه دادن و پذیرایی کردن،...

ن. ابوعطا - کیفیتی غیرقابل بازشناخت و غیر قابل بازنمایی در آبان ۱۳۹۸ وجود دارد که از معیارهای یک...

امین بزرگیان- شهیدان راه‌هایی را گشوده‌اند که بتوان در هر مقطع تاریخی «خرمشهر» را از دست غاصبانش بیرون آورد....

مانی پارسا − ظاهراً مباحثه‌ والتر بنیامین با کارل اشمیت، نظریه‌پرداز فاشیستِ حوزه‌ قانون عمومی، بدین سبب‌ که...

فولکس‌کرانت، روتخر پونتزن، فروغ تمیمی - جان برگر متخصص تاریخ هنر در یک مجموعه برنامه تلویزیونی به نام «...

ویلیام دیل و تیموتی بیل – والتر بنیامین (۱۸۹۲ - ۱۹۴۰) در برلین و در خانواده‌ی یهودی‌ای به دنیا...

اسد بودا − اگر حاکمِ تمامت‌خواه را جوهرِ درون‌ماندگار تاریخِ سیاسیِ ایرانِ معاصر بدانیم، این تمامت‌خواهی بیش از همه...

بهمن طاوسی − این نوشته به سر گذشت مونتاژ در قرن بیستم میپردازد و با بر رسی‌ نمونه‌هایی‌ از...

احمد مرادی - جالب است که بین سرنوشت‌های جداگانه‌ی والتر بنیامین و فرانتس کافکا، شباهت‌های روشنی وجود دارد. زندگی...

در هنگام بازنگری زندگی ممکن است هر کس به این نتیجه برسد که تقریبا تمام ارتباطات عمیق زندگی اش...