واکسن فخرا

چندین پروژه تولید واکسن ایرانی در یک سال گذشته در مراحل مختلف متوقف مانده‌اند. هجوم برای ساخت واکسن پس...

صبح سه‌شنبه ۲۶ اسفند در مجموعه سپند وزارت دفاع فاز نخست کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا با عنوان «فخرا»...