پاکستان

پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پيشين پاکستان،

ماهک نیک نهاد - در حالی که از ایران خبر می‌رسید، زلزله خسارت زیادی نداشته است، اخبار پاکستان نشان...

پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پیشین پاکستان

طرح ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان با فشارهای آمریکا روبه‌روست. مسئولان ایرانی آماده‌سازی ۹۰۰ کیلومتر...