پدیده حاد آب و هوایی

هرچه آب اقیانوس‌ها گرم‌تر شود، تغییرات حاد آب‌وهوایی از جمله توفان‌های شدید بیشتر رخ می‌دهد. دانشمندان می‌گویند که رکورد...