کارگران پیمانی صنعت نفت

در مجمع عمومی کارگران اعتصابی، کارگران پروژه‌ای نفت از مراکز مختلف استان چهارمحال و بختیاری آمده بودند تا ضمن...

کارگران بیش از ۷۰ مرکز نفتی، گازی و پتروشیمی در بیش از هشت استان به اعتصاب‌های فراگیر کارگران پیمانی...

«شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» ضمن تعیین ضرب الاجل اعلام کرد اگر خواسته‌های کارگران پیمانی برآورده نشود به...

صدها تن از کارکنان رسمی صنعت نفت چهارشنبه در تهران، اهواز و دست‌کم شش مرکز نفتی تجمع کردند.

کارگران صنعت نفت که با اعتصاب فراگیر مرداد ماه امسال فصل جدیدی را در تاریخ مبارزات خود گشودند، یک...