کشته شدن بر اثر حوادث ناشی از کار

به گفته‌ یک فعال انجمن‌های صنفی کارگران کردستان، تنها در شش ماه اول سال جاری ۸۰۰ کارگر ساختمانی جان...

سالانه نزديک به ۱۰ هزار نفر در ايران بر اثر حوادث و بيماری‌های شغلی جان خود را از دست...

پزشکی قانونی استان کرمانشاه مرگ