کودکان در جنگ

در نتیجه درگیری‌های طولانی و جدید، یونیسف موارد نقض شدید حقوق کودکان را در سال ۲۰۲۱ در افغانستان، یمن،...

النا جوانی، عکاس ایتالیایی از آرزوهای کودکان عکس می‌گیرد.

سازمان ملل بار دیگر ائتلاف عربستان در یمن را در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار داد. در سال...