گرسنگی در جهان

بی‌اعتمادی، گرمایش زمین، گرسنگی و نابرابری جنسیتی. دبیرکل سازمان ملل از رهبران کشورهای صنعتی خواست با قدرت و شهامت...

#شاخص_گرسنگی_جهانی (GHI) که بر اساس داده‌های سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ گزارش سالانه درباره گرسنگی در جهان منتشر می‌کند...

سازمان ملل متحد نسبت به افزایش گرسنگی شدید و تهدید‌کننده زندگی در جهان هشدار داد.

خانم بربل دیکمن، مدیر سازمان «کمک جهانی به گرسنگی» از جهانیان خواست تا برای مبارزه با گرسنگی مردم کمک‌های...

سازمان ملل می‌گوید ۱۱ درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۱۶ از گرسنگی رنج کشیده‌اند. عامل اصلی افزایش گرسنگی درگیری‌های...