گرشاد

مردم معترض در سرتاسر دنیا درحالی به خیابان‌ها می‌آیند که در معرض سوء رفتارهای مقام‌های امنیتی قرار می‌گیرند. در...

چطور گیر گشت ارشاد نیفتیم؟ با اپلیکیشینی که گشت ارشاد را دور می‌زند: گِرشاد!