گروه ۷ و محیط زیست

هفت کشور صنعتی جهان متعهد شدند که از «تسریع روند حذف تدریجی زغال سنگ در جهان» حمایت کنند. آن‌ها...