پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان چهارشنبه ۱ ژانویه ۲۰۲۰ در کلیسای پیتر مقدس واتیکان در سخنانی به مناسبت سال نو گفت که امید جهان برای دستیابی به صلح به مشارکت دادن زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری وابسته است. رهبر کاتولیک‌های جهان گفت که برای دستیابی به جهانی متحد‌تر در صلح، زنان باید «به طور کامل» ‌در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت داده شوند. پاپ فرانسیس خشونت علیه زنان را هم‌ارز با «کفرگویی علیه خداوند» دانست، «آزار و ضرب‌و‌شتم و تجاوز و تن‌فروشی اجباری ادامه‌دار» زنان را غیرقابل قبول دانست و به انتقاد از بهره‌کشی از بدن زنانه در صنعت تبلیغات، پورنوگرافی و دیگر صنایع سودآور پرداخت. پاپ اما نگفت که وضعیت زنان در کلیسا چگونه تحت نظر خود او تغییر خواهد کرد. بر اساس آموزه‌های واتیکان، زنان نمی‌توانند کشیش شوند و ارشدترین مقام روحانی، یعنی پاپ بودن،‌ تنها برای مردان است.