رئیس هیٔت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از کاهش ۸۴ درصدی پروازهای بین‌المللی ایران در مرداد ۹۹ نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، سیاوش امرمکری گفت که که پروازهای بین‌المللی تحت تاثیر شیوع کرونا، در مرداد سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، در پذیرش مسافر ۹۶ درصد و در پذیرش بار و پست ۸۰ درصد کاهش داشته‌اند. امیر مکری در عین حال از کاهش ۲۲ درصدی پرواز‌های داخلی، کاهش ۳۶ درصدی تعداد مسافران این پروازها، و کاهش ۴۲ درصدی بار و پست داخلی خبر داد. اما به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها شاخص‌های فرودگاهی از افزایش تدریجی تعداد پروازها و مسافران خبر می‌دهند. او گفت که تعداد پروازها در فاصله تیر تا مرداد ۵درصد افزایش و تعداد پذیرش مسافران و پذیرش بار و پست نیز به ترتیب ۱۳ و ۱۶ درصد سیر صعودی داشته‌اند.