سال گذشته در سراسر جهان بیش از دویست فعال محیط زیست کشته شدند. به گفته سازمان حقوق بشر انگلیسی شاهد جهانی (Global Witness)، شمار کشته‌شدگان در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۲۷ نفر بوده است. این بیشترین آماری است که این سازمان از کشته‌شدن کنشگران محیط زیست گزارش داده‌ است. در کلمبیا، بیشترین محافظان و کنشگران محیط زیست کشته شدند: ۶۵نفر. مکزیک با ۳۰ نفر، فیلیپین ۲۹ نفر و برزیل ۲۰ نفر در رده‌های دوم تا چهارم این آمار قرار دارند. لوردس کاسترو از سازمان غیردولتی (Somos Defensores ) کلمبیا گفت: «سال ۲۰۲۰ بدترین سال بود. خشونت علیه فعالان محیط زیست و کنشگران حقوق بشر به‌شدت افزایش یافته است.» کاسترو ادامه داد: «معمولاً بومیانی که از سرزمین اجدادی خود دفاع می‌کنند هدف قرار می‌گیرند.» به گفته این سازمان غیردولتی کلمبیایی، بسیاری از سوء‌قصدها به این دلیل است که می‌خواهند از طبیعت برای منافع مالی همچون مانند جنگلداری، معدن و کشاورزی در مقیاس بزرگ بهره برند. به گفته سازمان غیردولتی شاهد جهانی، به‌دلیل موارد گزارش نشده یا ارائه نشده به‌ویژه در آفریقا، شمار واقعی قتل‌ کنشگران محیط زیست احتمالاً بیشتر است. در سال ۲۰۱۹ حداقل ۲۱۲ فعال محیط زیست در سراسر جهان کشته شدند. در پس این اقدامات خشونت‌آمیز در بسیاری از موارد شرکت‌ها، کشاورزان و گاهی مقام‌های دولتی قرار دارند. باندهای جنایتکار و مافیا، گروه‌های شبه‌نظامی و شورشیان نیز فعالان محیط زیست را می‌کشند. بر اساس گزارش شاهد جهانی، در سطح جهان بیشتر قتل‌های کنشگران محیط زیست به جنگلداری مربوط بوده و پس از آن این قتل‌ها با پروژه‌های آب و سدسازی و کشاورزی ارتباط می‌یابند.