وزیر علوم عصر سه‌شنبه سی‌ام شهریور محمد مقیمی را به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب کرد. مقیمی که به جریان اصول‌گرایان تندرو وابسته است، جایگزین محمود نیلی احمد آبادی شد که دو روز قبل در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی کسری نوری، دانشجوی حقوق بشر این دانشگاه شده بود که در جریان حمله به درویشان گنابادی در سال ۱۳۹۶ بازداشت شد و از آن زمان در زندان نگهداری می‌شود. به گفته منابع مطلع در دانشگاه تهران، بسیج دانشجویی پس از انتشار نامه نیلی احمد آبادی به محسنی اژه‌ای خواستار برکناری او شده بودند. محمد زلفی‌گل، وزیر علوم دولت سیزدهم در حکم انتصاب مقیمی که به تازگی مقاله‌اش با عنوان «مدیریت بحران بر مبنای عذرخواهی به سبک سردار حاجی‌زاده» حاشیه‌ساز شده بود، از او خواسته است تمام امکانات مادی و معنوی را برای اجرای «تمام محورهای سند دانشگاه اسلامی» به کار گیرد. نیلی احمد آبادی اولین رئیس دانشگاهی است که توسط وزیر علوم دولت عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ برکنار می‌شود. او پیشتر به درخواست کمیته پیگیری آزادی کسری نوری، با بازگشت او به دانشگاه موافقت کرده بود. کمیته پیگیری آزادی کسری نوری شهریور امسال در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی کسری نوری شده بود.