بر اساس یک تحقیق، زنان بیشتر از مردان در مؤسسات فرهنگی آلمان کار می‌کنند. سازمان «ابتکار برای ادغام و تطبیق فرهنگی» که از دسامبر ۲۰۱۶ به پیشنهاد دولت فدرال آلمان در زمینه فرهنگ و رسانه، مهاجرت و پناهندگی تشکیل شده است، در برلین اعلام کرد که سهم زنان در مؤسسات فرهنگی این کشور ۶۴ درصد است. در گزارش این نهاد با عنوان «تنوع در مؤسسات فرهنگی ۲۰۱۸-۲۰۲۰» همچنین گفته‌شده که افراد دارای معلولیت چهار درصد از نیروی کار مؤسسات فرهنگی را تشکیل می‌دهند که این میزان تقریباً با نسبت افراد شاغل با معلولیت شدید در کل جمعیت مطابقت دارد. داده‌های این گزارش قرار است چهارشنبه ۱۳ اکتبر به‌طور رسمی ارائه شود.