۱۹ زندانی سیاسی در زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده «بی توجهی مستمر مسئولان به خواسته‌های برحق زندانیان» را «شکنجه سفید» توصیف کرده‌اند که «بر روان زندانی ضربه زده» و «بالاخره حادثه آفریده است». در این نامه با اشاره به‌به اقدام به خودسوزی مهدی دارینی در زندان اوین آمده است: وقتی ضابطان امنیتی با این زندانی و بسیاری دیگر، برخوردهای تند و تحقیر آمیز می کنند، وقتی این نیروهای اطلاعاتی و مسئولان قضایی، حقوق متهم و محکوم را به طور ساختاری ضایع می‌کنند، وقتی نماینده دادستان در زندان به جای ستاندنِ داد، خاصیتی به جز تحریک زندانی سیاسی و ایجاد تشنج ندارد، وقتی رئیس قوه قضاییه فقط در حرف از گستردگی اختیارات امنیتی‌ها انتقاد می‌کند ولی در عمل، زندانی هر روز می بیند که تمام تکلیف زندگی او و حتی یک مرخصی چند روزه را همین بازجویان تعیین می‌کنند، وقتی زندانیان سیاسی شاهد اجرای حکم خودسرانه آیین‌نامه اجرایی خودِ سازمان زندان‌ها هستند و بالاخره وقتی بسیاری از زندانبانان و حتی اکثر مدیران رده بالای آن مجبورند فرامین عناصر امنیتی را اجرا کنند، آیا به ستوه آمدن و واکنش اعتراضی امری دور از انتظار است؟» نویسندگان این نامه با بیان این‌که مقام امنیتی و یکی از معاونین تندروی زندان به جای توجه به خواسته‌های قانونی مهدی دارینی، او را به انفرادی و انتقال به یک زندان دیگر تهدید کردند، به رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه و فرمانده سپاه هشدار داده‌اند چنانچه مواردی اساسی نظیر خارج کردن دادگاه‌ها و زندان‌ها از سیطره پرفشار ضابطان و نیروهای امنیتی، تفکیک محل حبس زندانیان سیاسی از سایر محکومان و تجدید محاکمه محکومین سیاسی در دادگاه‌های صالحه علنی صورت نپذیرد، میبایست منتظر واکنش ها و حرکت‌هایی پرهزینه در زندان‌ها بود. بکتاش آبتین، سید افخم ابراهیمی، پیمان پورداد، معین حاجی زاده، حمید حاج جعفر کاشانی، مجتبی خسروی بابادی، مهران رئوف، سجاد شکری، خسرو صادقی بروجنی، غلامرضا صفری، کیوان صمیمی، صادق عباسی، محمود علینقی، ابوالفضل غسالی، سیروس قرچه، حسین کیهانی، مهدی محمدی، امیرحسین میرخلیلی و مجتبی نایری، زندانیان سیاسی بند هشت زندان اوین این نامه را امضاء کرده‌اند.