مهسا غلامعلی، حقوقدان در مصاحبه با روزنامه شرق درباره نحوه رسیدگی به تجاوز جنسی پدر به کودکان ایرانی در محاکم جمهوری اسلامی گفت: «ما خیلی در پرونده‌ها دیده‌ایم که حتی قضات موضوع را خانوادگی مطرح می‌کردند و می‌‌گفتند که چرا به دادگاه آمدید؟ خودتان در خانه و خانواده مشکل را حل می‌کردید. چرا؟ چون خانواده و آبروی آن برایش معنای بیشتری می‌دهد تا حقوق فردی و انسانی افراد. در مراحل شدیدتر خشونت، کمک‌گرفتن از بزرگان فامیل، اورژانس اجتماعی، شکایت یا حتی ترک خانه برای ایجاد امنیت راهکارهای بعدی هستند.» غلامعلی در ادامه این مصاحبه درباره راهکارهای مقابله با خشونت گفت: «ما هیچ محتوایی درباره مصادیق خشونت، راه‌های مقابله با آن، تکنیک نه‌گفتن و آشنایی با بدن در مدارس نداریم. ما پرونده‌ای داشتیم که مادر وقتی شروع کرد با ویدئوهای آموزشی اندام خصوصی را به کودکش بیاموزد، فهمید که‌ ای داد بیداد، این بچه یک سال است که تحت آزار جنسی عمویش قرار داشته و هیچ کسی آن را نمی‌دانسته است. البته والدین در این زمینه مسئولیت دارند، اما پس وظیفه آموزش و پرورش چیست؟ اگر خانواده فرصت نداشته باشد، سواد نداشته باشد یا بدتر از همه اینکه خودش آزارگر باشد، کودک از کجا یاد بگیرد و بداند؟ برای همین هم هست که می‌گویند توسعه انسانی از کودکان شروع می‌شود.»