طالبان استفاده زنان افغان از حمام‌های عمومی در شمال این کشور را ممنوع کرد. سردار محمد حیدری از شاخه منطقه‌ای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که زنان از ورود به حمام‌های عمومی در دو ولایت بلخ و هرات منع خواهند شد. برخی از زنان افغان گفته‌اند که این اقدام نمونه دیگری از نقض حقوق زنان محسوب می‌شود و ابراز نگرانی کرده اند که چنین ممنوعیتی در دیگر مناطق این کشور نیز اعمال شود. زنان در شمال غرب شهر هرات گفته اند که برخی از این حمام‌ها در حال حاضر پلمپ شده است.