ملک فاضلی، نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر نیرو گفت: اگر به این‌ منطقه آبرسانی نشود، ۲۰۰ هزار نفر مجبور به مهاجرت خواهند شد. سراوان در استان سیستان و بلوچستان از جمله مناطقی است که با بحران بی آبی روبرو است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۲۸۲ شهر ایران از نظر تأمین آب شرب در وضعیت بحرانی و ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز قرار دارند.