اتحادیه‌ اروپا در بیانیه‌ای تصمیم طالبان مبنی بر تعطیلی مدارس دخترانه را محکوم کرد. در بیانیه‌ اتحادیه‌ اروپا آمده است که بستن مدارس به‌روی دختران، نقض آشکار اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر و چندین سند بین‌المللی است. این اتحادیه گفته است: «هیچ دلیل مذهبی یا اجتماعی نمی‌تواند چنین رفتار نابرابر را توجیه کند.» اتحادیه‌ اروپا محروم‌ساختن دختران افغانستان از آموزش را «تعهدشکنی طالبان به مردم افغانستان و عقب‌نشینی این گروه از تضمین‌هایی» دانست که به شرکای افغانستان داده‌اند. اتحادیه اروپا افزوده است که این تصمیم، بخت طالبان را برای به‌دست‌آوردن مشروعیت داخلی که به‌دنبال آن هستند، از بین می‌برد. این اتحادیه‌ تأکید کرده است که عدم لغو فوری تصمیم طالبان، پیامدهای گسترده‌ای بر اعتمادسازی خواهد داشت. وزارت خارجه‌ آمریکا نیز در بیانیه‌ای تصمیم طالبان مبنی بر بستن مدارس دخترانه را «مسیری اشتباه» در افغانستان دانسته و گفته است اقدامات طالبان نشان می‌دهند که این گروه به تعهداتی که مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی داده‌اند، پایبند نیستند. در بیانیه وزارت خارجه‌ آمریکا آمده است که آموزش و آزادی بیان ارزش‌ها یا امتیازهای غربی نیستند؛ بلکه به حقوق ‌بشر مربوط و برای جامعه‌ای صلح‌آمیز و مرفه در افغانستان ضروری‌اند.