نشستی برای جلب کمک‌های جهانی به افغانستان، امروز پنج‌شنبه ۱۱ فروردین / ۳۱ مارس با میزبانی سازمان ملل، بریتانیا، آلمان و قطر در ژنو سوئیس برگزار می‌شود. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، پیش از آغاز این نشست خواستار تداوم کمک‌های جامعه بین‌المللی به افغانستان شد و گفت افغانستان در یک بحران انسانی گرفتار شده است و ۲۳ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند. این نهاد سازمان ملل افزوده است که برای عملیات امدادی در سال جاری میلادی ۴,۴ میلیارد دلار درخواست شده اما تا کنون تنها ۱۳ درصد آن جمع‌آوری شده است. اوچا تأکید کرده است که تعهدات حمایت فوری در نشست روز پنج‌شنبه، برای تحویل کمک‌ها ضروری است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تأکید کرده است که اقتصاد، نهادهای اساسی دولت و ارائه خدمات ضروری در افغانستان باید حفظ شوند تا از بدترشدن ناامنی غذایی و فروپاشی اجتماعی جلوگیری شود.