اعضای انجمن صنفی معلمان استان فارس و کانون صنفی معلمان استان بوشهر جمعه ۱۳ خرداد با انتشار تصویری به اعتصاب غذای گروهی از فعالان صنفی در اعتراض به پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه معلمان و کارگران زندانی پیوستند. اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان که فشار بازجویی‌های مکرر با هدف اعتراف‌گیری اجباری را تحمل می‌کند، از چهار روز پیش در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. اصغر امیرزادگان معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان استان فارس نیز در اعتراض به محرومیت از حق درمان و با وجود بیماری، در اعتصاب غذا در زندان عادل‌آباد شیراز است. پنج‌شنبه ۱۲ خرداد، ده‌ها معلم و فعال صنفی در اعتراض به پرونده‌سازی امنیتی برای فعالان صنفی اعلام اعتصاب غذای تر کردند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که تا تعیین وضعیت اسکندر لطفی به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.