پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که اسپانیا و پرتغال،‌ بر اثر تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین،‌ در حال سپری کردن خشک‌ترین وضعیت اقلیمی در دست‌کم ۱۲۰۰ سال اخیر هستند. این خشکسالی به پیامدهای جدی در زمینه صنعت توریسم و نیز امنیت غذایی این کشورها می‌انجامد. در سال‌های اخیر، شبه‌جزیره ایبری شاهد موج‌های گرمایی فزاینده و خشکسالی‌های هردم‌ شدیدتر بوده است. از ۱۹۵۰ تا کنون میزان بارش بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر کاهش یافته و تا آخر قرن تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. ماه مه سال جاری داغ‌ترین ماه ثبت‌شده تا کنون در اسپانیا بود. احتمال وقوع موج‌های گرمایی حاد در این منطقه به دلیل تغییرات اقلیمی ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. اسپانیا بزرگترین تولیدکننده زیتون جهان و از تولیدکنندگان بزرگ انگور و پرتقال و گوجه فرنگی و محصولات دیگر است. به گفته کارشناسان، تا ۲۰۵۰،‌ میزان تولید انگور بین ۲۵ تا ۹۹ درصد در شبه‌جزیره ایبری کاهش خواهد یافت و میزان تولید زیتون در اسپانیا تا پایان قرن نیز ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.