بایگانی بخش از تریبون زمانهسجاد سپهری (ایران آکادمیا): گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر درباره برآمد جنبش انقلابی در ایران

در ایران چه می‌گذرد؟

سجاد سپهری (ایران آکادمیا): گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر درباره برآمد جنبش انقلابی در ایران

تأملی بر ایده قهر و خشونت

هدایت سلطانزاده − این نوشته درباره خشونت است و خاستگاه آنرا در تکوین قدرت سیاسی، مذهب و روابط تولیدی، یعنی سه کانون اصلی خشونت قرار داده و به بر رسی آن بیشتر در...

«انقلاب در انقلاب» واپس‌گرایانه

بهزاد کریمی − در نقد استنتاج ایران‌شهری سیدجواد طباطبایی از جنبش «زن - زندگی – آزادی»

درباره ساختار و بودجه دستگاه سرکوب در ایران چه می‌دانیم؟

به گزارش پایگاه داده‌های باز ایران در سال جاری، رد بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان را می‌توان یافت که مقدار نامشخصی از آن در اختیار دستگاه عظیم و غیرشفاف سرکوب‌‌ حکومت ایران قرار...

سیاست خیابانی و حجاب در جنبش «زن، زندگی، آزادی»

نویسنده در این مطلب پنج ویژگی جنبش «زن، زندگی، آزادی» را که همزمان نقاط قدرت و ضعف آن را دربردارد برشمارده و تناقض بین رؤیا و واقعیت جاری را از خلال آنها بررسی می‌کند.

سرودِ زن-شدن در انقلابِ ژینا

سرودهایی به گوش می‌رسند و در تجمعات و در کلاس‌ها و خیابان‌ها خوانده می‌شوند که نه فقط امیدبخش و باشکوه‌اند که بر اهمیت تاریخی این لحظه‌ها بیش از پیش تاکید می‌کنند. درواقع، آنچه در این...

خواست زندگی‌ علیه فرسودگی جامعه

تاریخ در حال شدن است؛ یک شدنِ زنانه. این «شدن» تمام مرز‌های سرکوب را ویران می‌کند ــ ملت، دولت، مرز‌های برساخته، پدر و مرکز.

بررسی شیوه و علل کنش‏گری شهروندان کرد و بلوچ در جنبش انقلابی ۱۴۰۱ ایران

آتش کنش‌گری مبارزاتی در برخی‌ شهرها که ۴۳ سال زیر ذره‌بین حکومتی قرار داشته‌اند از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا کنون خاموش نشده و در ادامه این کنش‌گری «باسابقه»، تحسین و حیرت مرکزنشینان را برانگیخته به...

جریان مسجد مکی و جنبش زن، زندگی، آزادی

در حالی‌که هرگونه اعتراضی به وضع موجود را نمی‌توان در نسبت با زن، زندگی، آزادی تفسیر کرد، گویا جریان اپوزیسیون مرکزگرا در مورد سیستان و بلوچستان علاقه‌ای به شنیدن صداهای مستقل دیگر را ندارد، صداهایی...

در ستایش زندگی

هیچ چیز شبیه به قبل نخواهد شد، گرچه روزهای سختی را گذراندیم و پیش رو داریم. «زن، زندگی، آزادی»، انقلابی است علیه اکثریت زورگو: مرد، ارباب، سرور، پدر امت، پدر تاجدار، کارفرما و دستان نامریی...

ایران «اتنیک» ندارد!

جنبش «زن، زندگی، آزادی» فلسفه‌ایست رادیکال که در حال پیکرزاییِ اجتماعی و سیاسی خویش در قامتِ یک جنبش نوزایی، جنبش ژینا، است، در تصویر یک پنداشت سراسری و دربرگیرنده. فلسفه‌ایست که «از اندک به انبوه» راه...

به دستگیری و برخورد با روشن‌فکران و نویسندگان و روزنامه‌نگاران خاتمه دهید!

ما امضاکنندگان این نامه، وسیله‌ای جز قلم و سخن برای اعتراض به وضع موجود نداریم. بنابراین، از همه‌ی همکاران و هم‌قلمان و مردم آزادی‌خواه سراسر ایران و جهان می‌خواهیم با اعتراض به‌موقع و قاطع به...

سهم زنان از خیابان

مرضیه بهرامی برومند − خیابان‌ها به همان اندازه که حق مردهاست حق زنان است و سیاست‌های نظم حاکم باید بتوانند بستری برای حضور زنان مهیا کنند تا از گفتمان تک‌صدایی مردانه و استبدادی خیابان خارج...

برای اقتصاد دستوری!

عباد عبادی − در این مقاله به یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام اقتصادی کشور اشاره می‌شود: وجه دستوری و امنیتی آن.

تا انقلاب

برای اولین‌بار جنبشی پدید آمده که دفاع از حقوق دموکراتیک در صدر شعارهای آن قرار دارد و بنابراین بیش از هر زمان دیگری پایبندی به دفاع از حقوق دموکراتیک (به مثابۀ امری اصولی) باعث تمایز...

خیزش سراسری در ایران؛ غول از شیشه خارج شده است

سرانجام این اعتراضات چه خواهد شد؟ چه چشم اندازی برای مبارزات مردمی در ایران می‌توان متصور بود؟

بحران سازماندهی: خودسازماندهی و منظومه شورایی

فکر منظومه شورایی اساسا بر این استوار است که هر فرد، زمان و فضای خاص خود را تصرف می‌کند که علاوه بر اینکه نشانگر خاستگاه طبقاتی- هویتی اوست نشانگر زندگی روزمره او هم هست. منظومه...