رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای این شهر با قرار دادن نام خود در لیست پاکبانان دریافت کننده واکسن کرونا، از سهمیه واکسن آن‌ها استفاده کردند. شکرالله سلمان‌زاده در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «با هماهنگی شهرداری‌ها هر روزه لیستی برای مراکز بهداشت شهرستان‌ها ارسال می‌شد و بر اساس این لیست، افراد واکسن را دریافت می‌کردند. تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر نام خود را در لیست پاکبانان دریافت کننده واکسن کرونا قرار دادند و از سهمیه آن‌ها برای ایمن کردن خود استفاده کردند.» رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در ادامه افزود: «افراد ماسک زده بودند و امکان شناسایی آن‌ها برای پرسنل بهداشت مقدور نبود.» ایلنا یادآوری کرده است که هنوز اسامی این افراد منتشر نشده.»