حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت از بی‌عدالتی در نظام سلامت انتقاد کرد و به خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «دیدیم گروه خاصی از همکاران نظام سلامت و مشخصا پزشکان سهمیه اختصاصی گرفتند و حتی همکاران پزشک محترم بازنشسته که مطب فعال هم نداشتند و اعضای نظام پزشکی، منشی مطب‌ها و... واکسینه شدند اما هنوز پرستارانی هستند که در خط اول دفاع بودند بویژه کسانی که در بخش غیردولتی بودند و هنوز واکسن نزدند.» به گفته عزیزی، اعتراض‌ها به این موضوع باعث تسریع روند واکسیناسیون شده اما تبعیض ادامه دارد: «با اعتراضاتی که صورت گرفت در طول هفته جاری روند واکسیناسیون کادر درمان اندکی سرعت گرفت. اما همانگونه که گفتم، رفتار دوگانه و بی عدالتی بین کادر درمان مشاهده شده و این بی عدالتی حتی به انتخاب نوع واکسن هم رسید.»